origami staircase setup @ gosplan office -…

origami staircase setup @ gosplan office - gosplan archive 12/2009 #gosplanarchitects #gosplanarchive #onsite #origami #stairs #enviai #interiors